Endiaron proti průjmu – Informace a recenze

By | 2.2.2018

Endiaron je volně prodejné střevní antiseptikum sloužící k léčbě průjmů, a to především těch způsobených bakteriální infekcí nejrůznějšího typu (ideální například při cestovatelských průjmech). Dobře využitelný je však i u osob, které prodělaly léčbu antibiotiky, nebo chemoterapii. Hlavní léčebnou složkou je kloroxin (cloroxinum), který je v množství 250 mg obsažen v každé tabletě.

Obsah balení: 20 tablet

Orientační cena: 140,- Kč

Co Endiaron obsahuje

Kromě již zmíněné hlavní léčivé látky kloroxinu obsahuje pochopitelně ještě několik dalších pomocných látek. Konkrétně se jedná o (řazeno abecedně): glycerol 85%, hypromelosu, kalcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, makrogol 300, makrogol 6 000, mastek, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, sodnou sůl kroskarmelosy, želatinu, žlutý oxid železitý.

Užívání a dávkování

Endiaron je vhodný pro dospělé a dospívající osoby, ale i děti, pokud však jejich tělesná hmotnost dosahuje alespoň 40 kilogramů. Standardně se užívá 1 tableta třikrát za den. Ideálně podáváme po jídle a zapijeme dostatkem tekutiny. Polykáme vcelku, nekoušeme a necumláme. U většiny případů by měly zdravotní průjmové problémy odeznít po 2 až 3 dnech léčby. Za předpokladu, že je váš stav vážnější a dobu užívání je nutné prodloužit, lze tak učinit až na 10 dní (maximálně), avšak výhradně po poradě s lékařem. Delší užívání se striktně nedoporučuje, neboť vzniká vysoké riziko vzniku možných nežádoucích účinků. Obecně pak platí, že pokud nedojde po standardních 2 až 3 dnech ke zlepšení vašeho zdravotní stavu, či dokonce nastane jeho zhoršení v jakémkoliv směru (může se objevit kupříkladu krev ve stolici), je namístě vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Nejdůležitější informace

  • Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy, osoby alergické na některou z jeho složek a osoby trpící nějakým druhem onemocnění, nebo poruchy funkce ledvin a jater.
  • Je vhodný pro všechny osoby (včetně dětí) vážící alespoň 40 kilogramů.
  • Během užívání je doporučeno dodržovat půst, respektive dietu, jejíž parametry jsou blíže specifikovány v příbalovém letáku. Obecně se jedná o dietologická doporučení ne nepodobná těm, která jsou běžně nařizována při průjmových onemocněních.
  • Ve výjimečných případech se mohou u některých osob objevit nežádoucí účinky jako je bolest hlavy, nevolnost, zvracení či kožní vyrážka.
  • Užíváte-li současně s Endiaronem také živočišné uhlí, dodržujte mezi jejich braním alespoň dvouhodinový odstup, aby jejich vzájemné působení nenarušovalo léčbu.
  • Nejsou známy interakce s jinými léky, avšak pokud nějaké berete, či jste v nedávné době brali, konzultujte to s lékařem, nebo lékárníkem.
  • PROČTĚTE SI DŮKLADNĚ INFORMACE A POKYNY UVEDENÉ V PŘÍBALOVÉM LETÁKU A ŘIĎTE SE RADAMI V NĚM UVEDENÝMI!