Hemeroidy u dětí a mladistvých

By | 20.1.2017

Mnoha rodičům se možnost, že najdou hemeroidy u dětí, může jevit jako prakticky nemožná, ale není tomu tak. Jejich výskyt je u této části populace sice mnohonásobně nižší, než u jakékoliv jiné věkové skupiny, nicméně se na druhou stranu nejedná o žádnou raritu.

Hemeroidy u dětí a mladistvých

Jak se hemeroidy u dětí projevují

Jakýkoliv zásadní rozdíl mezi projevy tohoto onemocnění u dětských a dospělých pacientů neexistuje. I děti mohou trápit jak vnější hemeroidy, tak vnitřní hemeroidy. Nutno však podotknout, že ty vnitřní se u nich objevují jen velmi sporadicky a zpravidla se jedná o projev onemocnění zvaného portální hypertenze (vysoký tlak ve vrátnicové žíle, která se nachází v dutině břišní). Daleko častěji trpí děti na ty vnější. Co se týče pravděpodobnosti výskytu vzhledem k věku dítěte, pak platí, že u dětí do 15 let je toto onemocnění ojedinělé a vyskytuje se daleko častěji u těch v pubertálním a postpubertálním věku.

Proč hemeroidy u dětí vznikají

Ani v tomto ohledu se děti od dospělých v podstatě neliší, jen se o příčinách mluví v trochu jiném kontextu. Mluví se především o sedavém způsobu života, který je u této věkové kategorie spojen především se zdlouhavým vysedáváním u počítače a televize. Zmiňováno je též nevhodné složení stravy chudé na obsah vlákniny a špatný pitný režim. Hemeroidy u dětí mohou být zapříčiněny i nevhodnou sportovní aktivitou. V tomto kontextu se často hovoří o silových sportech (např. vzpírání), z nichž některé zvyšují značnou měrou nitrobřišní tlak.

Samostatnou kapitolou jsou pak malé děti, které jsou ve fázi zvykání si na vyprazdňování na nočníku. Častým jevem je snaha rodičů o to, aby bylo vykonání potřeby dokončeno stůj, co stůj. Ve snaze toho dosáhnout, snaží se dítě různými způsoby zabavit (pouštěním televize, čtením pohádek) do samotného konce. Takovéto praktiky jsou ekvivalentem dlouhého vysedávání dospělých na toaletě a zvyšují nitrobřišní tlak, který jak víme je jednou z příčin rozvoje hemoroidálních onemocnění.

Jak postupovat

U menších dětí v předpubertálním věku má alespoň jeden z rodičů trvalý přehled o jejich případných zdravotních problémech. Malé dítě, pokud ho bude v řitní oblasti něco bolet, či pálit, některému z rodičů určitě něco řekne. V závislosti na věku dítěte a tedy i v míře v jaké se staráte o něj a jeho hygienu, můžete vypozorovat jisté problémy tohoto typu i vy sami. Pakliže se vám něco nezdá, pak nad ničím nepřemýšlejte a rovnou navštivte pediatra. Ten dítě prohlédne, vyšetří a podle stanovené diagnózy určí další postup.

V případě dětí v pubertě budete mít situaci o něco komplikovanější. Jednak už k nim z logiky věci nemáte prakticky žádný intimní přístup, což vylučuje to, abyste si nějakých problémů všimli přímo, a pak se vám s těmito problémy budou asi jen těžko svěřovat. V případě, že jste z jakéhokoliv důvodu pojali podezření, že má vaše dítě hemoroidy a víte, že by s ním na toto téma nebyla rozumná řeč, sdělte svoje podezření pediatrovi a ten ho může během preventivní lékařské prohlídky prohlédnout.

Jak vzniku hemeroidů u dětí předcházet

I zde platí naprosto stejná doporučení, jako je tomu u dospělých. To znamená vyhnout se zdlouhavému sezení a stání, dodržovat správné hygienické návyky při péči o konečník, jíst dostatek potravin s přirozeně vysokým obsahem vlákniny, dodržovat pitný režim, netrávit na WC více času, než je nezbytně nutné a provozovat pravidelné pohybové aktivity. Obzvláště u malých dětí pak musíme dát pozor na to, aby se nepokoušeli zvedat těžká břemena.