Hemeroidy a hemoroidy

Hemoroidy, respektive hemeroidy má naprosto každý člověk, avšak při jejich špatném fungování dojde ke vzniku onemocnění, které nese naprosto totožné pojmenování. Hemeroidy tvoří v oblasti řitního otvoru takzvanou cévní pleteň, skládající se z krev přivádějících malinkatých tepen a krev odvádějících malinkatých žil. Pakliže funguje tento systém přívodu a odvodu krve správně, je vše v pořádku a zhola nic se neděje. Pokud však dojde k nějakému zánětu, nebo otoku, máme co dělat s oním onemocněním. To existuje ve dvou základních typech, a to buď jako vnitřní hemeroidy, či jako vnější hemeroidy. Základním symptomem vnitřního typu je krvácení z konečníku bez známek bolesti. U vnějších je to pak zpravidla viditelný otok v místech okolo svěrače, a to doprovázející menší čí větší pocity svědění, pálení a bolesti.

Hemeroidy a hemoroidy

Hemeroidy a jejich projevy a příznaky

Jak jsme již zmínili, lze je rozdělit na dva druhy – vnitřní a vnější a ty se pochopitelně liší svými příznaky.

Příznaky onemocnění vnějších hemeroidů

Za normálních okolností jsou vnější hemoroidy rozmístěny kolem dokola řitního otvoru a trochu před ním uvnitř. Jestliže dojde k problémům s jejich funkčností, začne se v nich hromadit a srážet krev až se nakonec vytvoří krví naplněný bolestivý a svědiví uzlík. Nejčastěji pak v krátkém časovém horizontu dojde k postupnému vstřebání krve a uzel zmizí, nicméně zpravidla po něm zůstane vystupující kožní cancour. Ten sice sám o sobě problémy přímo nezpůsobuje, ale může komplikovat hygienu ve svém okolí a tím zprostředkovaně navyšovat pravděpodobnost opětovného výskytu problému. Není tedy výjimkou, že je tento cancour posléze odstraněn pomocí chirurgického zákroku, tedy operace hemeroidů.

Existuje však i možnost, že ke vstřebání krve nedojde a uzlík vlivem tlaku praskne. V takovém případě je naprosto nezbytné udržovat okolí konečníku neustále naprosto čisté, protože hrozí reálné riziko zanesení infekce do vzniklé rány.
Příznaky onemocnění vnitřních hemeroidů

Problémy s vnitřním typem vznikají již zcela uvnitř análního otvoru. Jejich naprosto typickým a vůbec prvním symptomem ze všech možných je výskyt jasně červené krve při vyprazdňování, nebo po něm. Setkat se můžeme jak s jejím odchodem společně se stolicí, tak s následným odkapáváním přímo z řitního otvoru. Signálem mohou být i drobné krvavé skvrny objevující se na toaletním papíře během hygieny po vykonání potřeby. Závažnost tohoto onemocnění a jeho projevy se však mohou postupně zhoršovat. V takových případech dojde k vyhřeznutí ven z análního otvoru (takovéto vyhřeznutí je lékaři označováno jako absces). V rámci různých stádií vývoje nemoci může docházet k tomu, že se vrací nazpět sami, že je nutné je vrátit nazpět „ručně“, ale také k tomu, že již není možné je navrátit zpět a jsou nenávratně vyhřezlé ven. V pokročilejších stádiích se pak objevují doprovodné a sekundárně vzniklé problémy jako jsou produkce hlenu, záněty pokožky v anální oblasti a dokonce i fekální inkontinence (neschopnost ovlivňovat vůlí vyprazdňování).

Stádia závažnosti u vnitřního typu

Stupeň 1: Nedochází k vyhřeznutí, onemocnění o sobě dávat vědět jen krví během a po defekaci.

Stupeň 2: Dochází k vyhřeznutí, avšak hemeroidy se samovolně vrací zpět do řitního otvoru.

Stupeň 3: Dochází k vyhřeznutí a je nutné zatlačit je zpět manuálně.

Stupeň 4: Vyhřeznutí je trvalé a nelze je zasunout zpět ani manuálně.

Závěrem k projevům a příznakům

Zásadním rozdílem mezi oběma typy je bolestivost (potenciálně negativně ovlivňující každodenní život i spánek), která se objevuje jen u těch vnějších a ani u nich se s ní nesetkáme vždy. Nutno pak podotknout, že řada příznaků nemusí být nutně důsledkem existence hemeroidů, ale jiného onemocnění, což se týká především zmiňované krve ve stolici. To však situaci nijak nezlehčuje, ba naopak. Ať už se tedy potýkáte s jakýmikoliv problémy týkající se análně-rektální oblasti, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc v ordinaci proktologie. Je pochopitelné, že se jedná o velice intimní záležitost, která je nepříjemná prakticky pro kohokoliv, ale včasná léčba zabrání zhoršení situace a případnému vzniku trvalých následků.

Příčiny vzniku a rizikové faktory

Prokazatelné a přesně popsané příčiny zodpovědné za vznik této nemoci nebyly doposud odhaleny. V rámci dlouhodobého pozorování však bylo stanoveno několik rizikových faktorů, které by samy o sobě či v kombinaci mohly být příčinami tohoto onemocnění. Zde jsou uvedeny ty nejčastěji zmiňované.

 1. Geneticky dané fyzické predispozice jedince
 2. Nekvalitní a nepravidelní vyprazdňování (zácpa, průjem)
 3. Nadváha a obezita
 4. Dlouhodobé a časté sezení (typické pro mnoho zaměstnání)
 5. Nedostatečný příjem vlákniny ve stravě
 6. Nedostatečný příjem tekutin
 7. Zvýšený nitrobřišní tlak (příliš dlouhé tlačení během vyprazdňování, nádor, těhotenství a porod)
 8. Dysfunkce pánevního dna
 9. Vysoký věk
 10. Chronický kašel
Prevence

Doporučení týkající se prevence vzniku hemeroidů jsou založeny na potlačování obecně předpokládaných rizikových faktorů, které jsme zmínili od odstavec výše. Pro minimalizaci šance na vznik, respektive pro zmírnění obtíží je dobré zajistit dostatečný příjem vlákniny a tekutin ve stravě, provozovat pohybové aktivity (výjimkou jsou sedavé sporty, jako například cyklistika), snížit nadbytečnou tělesnou hmotnost a omezit usilovné vyprazdňování a zdlouhavé vysedávání na toaletě.

Zdravý životní styl

Možnosti léčby

V závislosti na závažnosti problémů se přistupuje k několika formám léčby, a to ke konzervativním postupům, drobným zákrokům a chirurgickým zákrokům. Nyní detailně k jednotlivým formám.

Konzervativní postupy

Mezi konzervativní postupy se řadí jednak dodržování zásad prevence, jako je příjem dostatku vlákniny, dodržování pitného režimu a podobně, ale také nakládání do sedacích koupelí (nejpoužívanější je ta z dubové kůry) a aplikace nejrůznějších mastí – více v článku Mast na hemeroidy, krémů, gelů a čípků – více v článku Čípky na hemeroidy. Co se týče přípravků pro aplikaci v rámci postiženého místa, nalezneme na trhu nepřeberné množství různých méně či více známých produktů na steroidní (zde je třeba být opatrný, neboť mohou mít za následek ztenčení kůže) i nesteroidní bázi, které obsahují řadu aktivních látek. Zkušenosti jednotlivých pacientů s jednotlivými přípravky se různí a není tak možné jednoznačně říci, který produkt je pro toho konkrétního pacienta nejlepší. Jinými slovy, každý si musí vyzkoušet, který přípravek je pro něj nejlepší.

Mezi nejosvědčenější a nejpoužívanější produkty na našem trhu se však řadí Hemostop Gel MAX, Faktu (dostupné ve formě masti a čípků) a Procto-Glyvenol (také dostupný jako mast a čípky).
Drobné zákroky

Tyto zákroky jsou řešeny ambulantně, tedy bez nutnosti hospitalizace pacienta a v drtivé většině případů též bez nutnosti následné pracovní neschopnosti. Zde uvádíme přehled těch nejpoužívanějších postupů.

Podvázání gumovou páskou

Tento postup je u nás nejpoužívanější a prakticky vždy se jedná o první nasazenou formu léčby. Nutno však podotknout, že se aplikuje pouze na vnitřní typ, neboť u vnějších by způsobovala palčivou bolest. Fakticky se nejedná o nic jiného, než o zaškrcení hemoroidu tak, aby odumřel a upadl. Toho je dosaženo zpravidla do jednoho týdne.

Skleroterapie

Podstatou této léčby je injekce takzvané sklerotizační látky přímo do samotného hemeroidu, což má za následek kolaps stěn cév v něm vedoucí k uschnutí. Nejběžněji k tomuto účelu používanou látkou je fenol.

Kauterizační metody

Tyto metody se v celé řadě případů ukázaly jako efektivní, avšak v praxi je k nim přistupováno většinou až tehdy, když ostatní formy léčby nemají požadované výsledky. Patří sem kupříkladu.

 1. Elektrokauterizace – použit je elektrický proud
 2. Kauterizace infračerveným zářením – použito je infračervené záření
 3. Tepelná kauterizace – za použití vysoké teploty
 4. Kryokauterizace – za použití extrémně nízké teploty

Kryoterapeutický prostředek ANUREX na léčbu hemeroidů v domácím prostředí

Anurex ClassicMožnost využít kryoterapii (léčba pomocí nízkých teplot) pro léčbu hemeroidů v domácím prostředí je v současnosti možné díky prostředku Anurex. Jedná se o americký patent založený na použití speciální gelové směsi uzavřené v tubu z chirurgicky certifikovaného plastu. Tento tubus se nechává zmrazit v běžné mrazničce a následně se aplikuje na hemoroidy postižená místa. Hlavními výhodami jsou vysoká úspěšnost léčby (okolo 95%), možnost opakované aplikovatelnosti, farmakologická neutrálnost (nejde o léčení pomocí léků, využít ho mohou tedy například i těhotné ženy) a naprosto diskrétní použití.

Chirurgické zákroky

V případech kdy výše zmíněné způsoby léčby selžou, přistupuje se k chirurgickým zákrokům. V dnešní době je k těmto úkonům používáno laseru i skalpelu a odstraňovány bývají buď samotné hemeroidy, nebo i okolní tkáň. Tyto metody řešení problému jsou ovšem poněkud krajními, protože sebou nesou nezanedbatelné riziko krátkodobých i dlouhodobých následků. Mezi ty můžeme zařadit krvácivost, zanesení infekce, fekální inkontinenci, zúžení řitního otvoru, výhřez anální sliznice nebo inkontinenci moči.

Léčba hemeroidů

Zajímavé

Pokud si chcete přečíst o možnostech léčby něco více, a to třeba i z odborného pohledu na celou problematiku, pak vám můžeme doporučit následující dva články. Prvním je článek Současné možnosti léčby hemoroidů na portálu tribune.cz. Druhým pak článek Farmakologické a nefarmakologické možnosti léčení hemoroidálního onemocnění na portálu remedia.cz. Oba portály a tedy i jejich obsah je určen pro odborné pracovníky zaměstnané v sektoru zdravotnictví a ne pro širokou laickou veřejnost.