Operace hemeroidů

By | 20.1.2017

Operace hemeroidů můžeme chápat jako jakýkoliv lékařský zákrok směřující k fyzickému odstranění hemoroidů, avšak zde se budeme věnovat čistě invazivním chirurgickým zákrokům. Druhy semiinvazivních zákroků, které jsou prováděny zpravidla ambulantně, naleznete na hlavní stránce.

Operace hemeroidů

Chirurgické operace hemeroidů jsou prováděny téměř výhradně u pacientů, kteří trpí 3. nebo 4. stupněm nemoci. Ve výjimečných případech, kdy konzervativní způsoby léčby nevedou k očekávaným výsledkům a kdy hrozí reálné riziko zhoršování stavu, se k nim přistupuje i u 2. stupně. Chirurgické zákroky se u nás provádí zhruba jen u každého desátého pacienta. Svůj podíl na tom má bezpochyby i fakt, že se pacienti chtějí chirurgickému odstranění pokud možno vyhnout, neboť je s ním spojena nezbytná hospitalizace, pracovní neschopnost a také poměrně silné pooperační bolesti (navzdory podávaným analgetikům).

Milligan-Morganova operace

V dnešní době vůbec nejčastější druh operace hemeroidů. Během ní jsou hemoroidy vyříznuty, přičemž se u nich podváže jejich cévní stopka. Mezi jednotlivými odoperovanými uzlíky jsou zanechány můstky sliznice, které následně omezují tvorbu jizev. Pacient je v průběhu zákroku v celkové, nebo subarachnoidální anestezii. Pooperační bolesti jsou silné a navíc je nutné počítat s krvácením při vyprazdňování. Ten, který tento zákrok podstoupí, musí počítat s tím, že stráví zhruba týden v přímo v nemocnici a zhruba měsíc v pracovní neschopnosti.

Fergusonova operace

Nejčastěji se k ní přistupuje ve Spojených státech amerických. Je téměř totožná s výše zmíněným postupem podle Milligan-Morgana. Hemeroidy se vyříznou, podváže se jejich stopka a vše se zašije.

Longova operace

Longova operace hemeroidů, neboli staplerová hemoroidektomie se provádí (jak druhý z názvů napovídá) pomocí takzvaného stapleru. Ten je zaveden do řitního otvoru a s jeho pomocí je resekována sliznice, která se nachází nad vnitřními hemeroidy. Jakmile je resekována mukóza a submukóza, zafixuje se sliznice k vrstvě svaloviny, dojde k odstranění prolapsu a zavření hemoroidálních artérií. Prolabující část sliznice anorekta s hemoroidálními pleteněmi a přerušené přívodní cévy jsou zataženy nazpět na své původní místo. Pozitivními stránkami tohoto postupu jsou pro operovaného člověka minimální bolesti po zákroku a minimální výskyt komplikací. Na druhou stranu zde hrozí poměrně závažné krvácení v oblasti sutury, nebo stenózy rekta.

Haemorrhoidal artery ligation operation, zkráceně HALO

Tento anglický název stojí za zákrokem, u něhož je použita velmi moderní technologie, a to konkrétně anoskop se zabudovanou dopplerovskou sondou. S jeho pomocí jsou nalezeny cévy zásobující hemoroidální pleteně, které jsou následně pod kontrolou SONO opíchány, což zapříčiní jejich smršťování.

Liga Sure

Pro zákrok je použit specializovaný nástroj využívající kombinaci elektrické energie a vysokého tlaku. Při jeho použití dojde ke koagulaci hemoroidální tkáně a jejímu následnému odstranění.

Whiteheadova operace hemeroidů

Tato metoda je dnes již velmi zastaralá (originální popis postupu pochází již z roku 1882) a v moderní praxi se již prakticky vůbec nepoužívá. Důvodem jsou pochopitelně velmi časté a v některých případech závažní komplikace. Konkrétně se jedná o krvácení, inkontinenci a stenózu konečníku. Její podstatou je cirkulární odstranění, kdy se odeberou vnitřní a vnější hemoroidální uzle, sliznice a podslizniční vazivo. Nakonec je sliznice přišita ke kůži řitního otvoru.