Historie hemeroidů

By | 20.1.2017

Řada lidí by si možná pomyslela, že historie hemeroidů není příliš dlouhá a že se jedná o onemocnění moderní doby, které s sebou přinesl nezdravý způsob stravování a sedavý styl života. Nic však není vzdáleno víc pravdě. Hemeroidy totiž prokazatelně trápí lidstvo již několik tisíc let. Ze starobylých literárních zdrojů dokonce víme, že se jednalo o jedno z vůbec prvních onemocnění, které lidstvo znalo a jež se tehdejší lékaři snažili nějakým způsobem léčit a zmírňovat jeho následky. Historie hemeroidů se tedy píše už velice dlouho a rozhodně se nedá mluvit o tom, že by se jednalo o nějakou moderní civilizační chorobu.

Historie hemeroidů

Starověká a středověká historie hemeroidů

Přehled některých historických zmínek a zlomových okamžiků v léčbě.

Babylonský Chammurapiho zákoník z období okolo 1800 př. n. l.

Tato zcela první dochovaná zmínka o tomto onemocnění se týkala odměny za její léčení.

Egyptský Ebersův papyrus z období okolo 1550 př. n. l.

Uvádí se v něm dokonce konkrétní postup léčby. Podle něj má lékař sesbírat listy ze stromu akácie, ty rozemlít na prach a vařit, než mu vznikne mast. Vzniklou mastí má být pomazán kus plátna a ten následně vložen do řitního otvoru. Léčba by měla být údajně velmi rychlá.

Corpus Hippocraticum, neboli Hippokratovská sbírka

O hemoroidech se mluví i ve slavné sbírce proslulého starověkého lékaře Hippokrata (460 př. n. l. až 377 př. n. l.). Ten v ní popisuje léčebný postup ne nepodobný dnes stále hojně používanému a účinnému podvazování gumovou páskou. Konkrétně se mluví o stažení hemeroidů silným provázkem z vlny a jejich propíchnutí pomocí jehly. Po provedení tohoto zákroku se nemá řiť ničím mazat ani obkládat. Má se jen čekat, dokud hemoroidy sami neodpadnou.

Bible

I v Bibli (nejvíce pak v 1. knize Samuelově) se o hemeroidech několikrát mluví, byť ne v lékařském kontextu. Zmiňovány jsou zde jako nemoc, která na lidi přichází jako boží trest (Izraelité jimi měli být postiženi za svou neposlušnost).

De Medicina – Aulus Cornelius Celsus

V  díle De Medicina jeden z nejvýznamnějších římských lékařů Aulus Cornelius Celsus (žijící na přelomu 1. století př. n. l a 1. století n. l.) popisuje jak hemeroidy podvázat a popřípadě i vyříznout a také jaké jsou s nimi možné komplikace.

Operace Ludvíka XIV. v roce 1686

Operace hemeroidů, kterou provedl lékař Charles F. Fénix na francouzském králi Ludvíku XIV. v roce 1686 je považována za jednu z prvních plnohodnotných operací svého druhu. Mimochodem, operace to byla úspěšná.

Historka o Napoleonovi Bonaparte

To, že tento proslulý francouzský vojevůdce trpěl tímto onemocněním, je poměrně známá věc. Už méně se však ví, že byly jeho problémy tak závažné, až způsobovaly bolesti, které negativně ovlivňovaly jeho soustředění během bitev. Někteří historici dokonce tvrdí, že slavnou bitvu u Waterloo prohrál právě z důvodu neschopnosti vést ji plnohodnotně za 100% soustředění.

Jak slovo hemoroid vzniklo

Toto pojmenování pochází od výše zmíněného starověkého lékaře Hippokrata. Jeho originální latinský (řecký) název zní hæmorrhoida (αἱμορροΐς – haimorrhois). Jedná se o složeninu slov haima (krev) a rheo (téct)/rhoos(tok).