Vyšetření hemeroidů

By | 20.1.2017

Pokud má člověk podezření, že ho trápí hemoroidy, pak by ho měl vyšetřit lékař specializující se na onemocnění konečníku zvaný proktolog (proktologie – obor medicíny věnující se onemocněním a problémům s konečníkem). Nejde tu přitom jen o to, abychom překonali svůj stud z vyšetření tak intimní oblasti, ale také o to, aby se odborně určilo, o jaké onemocnění se přesně jedná. Mnohdy totiž lidé, díky své neodbornosti, vyhodnotí, že trpí hemoroidy a přitom se může jednat o řitní trhlinu (anální fisuru), absces nebo dokonce nádor. Vyšetření hemeroidů proto nepodceňujte a k lékaři si zajděte, vyloučíte tím možnost, že trpíte jinou nemocí.

Vyšetření hemeroidů

Co vás v ordinaci čeká

Na prvním místě je třeba říci, že stud a obavy nejsou na místě. Doktoři jsou profesionálové a jejich povoláním je lidem pomáhat od nemocí a obtíží. Jistě, nejedná se o chřipku, ale k proktologovi přijde do ordinace za den dvacet lidí, kteří mají stejné, nebo podobné problémy jako vy. Návštěvy se proto nebojte, nejedná se o nic dramatického. Nejprve doktor provede anamnézu, čili se vás zeptá na pár otázek tykajících se toho, co vás k němu přivedlo, jaký je váš zdravotní stav a podobně. Následně již provede vyšetření jako takové, a to jak pouhým pohledem, tak fyzicky. Příjemné to sice není, ale vyloženě nesnesitelné to taky není a navíc to trvá jen chvíli.

Anamnéza

Během anamnézy se vás bude lékař ptát na to, co vás trápí, zda jste měli tyto, či podobné problémy již v minulosti, jak jsou na tom s tímto onemocněním ostatní rodinní příslušníci (rodiče a prarodiče), jaký je váš životní styl a tak dále. Tento s trochou nadsázky výslech je nezbytný k tomu, aby mohl doktor s nevyšší možnou pravděpodobností určit, co je příčinou vašich potíží. Určení skutečné příčiny je totiž velmi důležité k tomu, aby mohla být nasazena správná léčba.

Vlastní fyzické vyšetření hemeroidů

Fyzické vyšetření hemeroidů může proběhnout v zásadě ve třech různých polohách. Zcela nejlepší je poloha litotomická, tedy taková kdy pacient leží na zádech s v kolenou pokrčenými nohami směřujícími vzhůru (ta samá se používá během gynekologického vyšetření, nebo u porodu). K zaujmutí této polohy je však potřeba speciální proktologické lůžko, jímž nejsou vybaveny všechny ordinace. Nejčastěji využívanou polohou pro vyšetření hemeroidů (právě z důvodu absence proktologického lůžka) je proto poloha genupektorální (kolenoprsní). V ní pacient klečí s hrudníkem co nejblíže k zemi. Třetí možností je pak poloha Simsova, kdy pacient leží na boku. Pro vyšetření hemeroidů je sice ze všech třech nejméně praktická, avšak na druhou stranu ji relativně snadnou zaujmou i osoby, které mají problémy s pohybem. Po zaujmutí polohy probíhá fyzické vyšetření ve třech krocích.

Aspekce – vyšetření pohledem

Během ní si doktor jednoduše pouhým pohledem zkontroluje, v jakém stavu se konečník nachází. Pokud pacienta trápí vnější hemeroidy, nebo vnitřní hemeroidy 3., respektive 4. stupně, pak to odhalí již v této fázi. Po aspekci následuje indagace.

Indagace – vyšetření pohmatem

V této fázi již lékař provede vyšetření per rektum, kdy si na ruku navleče latexovou rukavici a jedním nalubrikovaným prstem pronikne skrz svěrač do řitního otvoru. Zde pohmatem zkontroluje stav konečníku a vyhledá případné nestandardní věci.

Anoskopie – vyšetřeni anoskopem

Jedná se o základní a nejdůležitější endoskopickou metodu sloužící k vyšetření hemeroidů. V jejím průběhu je pacientovi vsunut do konečníku speciální přístroj, díky němuž lékař uvidí, co je uvnitř. S jeho pomocí může doktor diagnostikovat vnitřní hemeroidy 1. a 2. stupně. Samotná anoskopie není spojena s žádnými speciálními přípravami a jedinou nutností je, aby se před ní pacient přirozeně vyprázdnil. Pokud pacient spolupracuje, pak není vůbec bolestivá a jen minimálně nepříjemná.

Další možná vyšetření

Může se stát, že předchozí vyšetřovací metody nepřinesou dostatečné vysvětlení příčin problémů pacienta nebo se díky nim objeví podezření na onemocnění mimo konečník, a to konkrétně v tenkém, či tlustém střevu. V takových případech může nemocného čekat rektoskopie a koloskopie.