Krev ve stolici – formy, příčiny, diagnostika, léčba

By | 3.2.2018

Pakliže se u vás objeví krev ve stolici, není ani trochu nutné hned panikařit a představovat si ty nejhorší možné scénáře. Ve většině případů se jedná o relativně nezávažný a snadno léčitelný problém, přičemž tou nejčastější příčinou jsou právě hemoroidy. Na druhou stranu však rozhodně nelze doporučit, abyste situaci zlehčovali a nad celou věcí mávli rukou. Příčiny krve ve stolici mohou být taky opravdu závažné a v dlouhodobém horizontu reálně i život ohrožující. Signálem o závažnějších příčinách problémů bývají bolest břicha, úbytek na hmotnosti, nechuť k jídlu, vysoká teplota nebo stavy kdy se opakovaně střídá zácpa a průjem. V každém případě navštivte ordinaci doktora a nechce se vyšetřit. On určí diagnózu a na základě ní stanoví i příslušnou formu léčby.

Krev ve stolici

Na závěr úvodu tohoto článku dodejme, že než vyrazíte k doktorovi, zamyslete se, zda jste náhodou nejedli kupříkladu červenou řepu. Ta, ale i jiné potraviny jako třeba borůvky, zcela běžně zabarví stolici a někdy i moč dočervena. Člověku se pak jeví, že má krev ve stolici, ale ve skutečnosti se jedná pouze o tělem vyloučené přírodní barvivo obsažené ve velkém množství v některých potravinách.

Formy výskytu krve ve stolici

Krev může být ve stolici přítomna ve třech základních formách, přičemž jen dvě z nich jsou pouhým pohledem identifikovatelné. Jedná se o jasně červenou krev, tmavou až černou krev a takzvané okultní krvácení. Každá z těchto forem již sama o sobě říká alespoň něco málo o původu zdroje krvácení. Nyní si o každé z nich něco málo řekneme.

Jasně červená krev – Enteroragie

Pakliže se ve stolici objeví jasně červená krev, tedy taková jaká nám začne téct, když se například řízneme, pak se jedná o krev čerstvou a nenatrávenou. Jde o to, že nebyla v trávicím traktu dostatečně dlouho a proto zůstala nedotčena. Z logiky věci tak pochází buď z konce tenkého střeva, z tlustého střeva či z konečníku.

Tmavá až černá krev – Meléna

V případě, že je krev tmavá, respektive obarvila stolici do velmi tmavé barvy, či snad až načerno, tak je již natrávena a tudíž pochází z krvácení, které se objevilo v horní části trávicího traktu. Fakticky se jedná o úsek mezi našimi ústy až téměř po konec tenkého střeva.

Okultní krvácení

V tomto případě se od ostatních dvou liší v tom, že je množství krve natolik malé, že není možné ji zpozorovat pouhým okem. Je třeba provést test na její přítomnost ve stolici. Jeho příčiny mohou být naprosto totožné jako v prvních dvou případech, nicméně problematika okultního krvácení má jedno specifikum. Od zhruba 50 let věku člověka se doporučuje provádět jednou za rok až dva test na okultní krvácení, a to z toho důvodu, že může sloužit jako první varovný signál o možném onemocnění některým z karcinomů spojeným s trávicí soustavou, což se u nás v České republice týká především rakoviny tlustého střeva.

Zdravotní příčiny výskytu krve ve stolici

Krev ve stolici jako taková není sama o sobě nemocí, ale pouhým projevem, či příznakem chcete-li, jiného skutečného onemocnění. Nemocí, které mohou mít za následek výskyt krve ve stolici je celá řada a my si na následujících řádcích zmíníme ty nejčastější a nejběžnější, se kterými se můžeme setkat.

Zdravotní příčiny výskytu krve ve stolici

1. Hemoroidy

Hemoroidy jsou téměř s jistotou nejčastější příčinou toho, že najdeme krev ve stolici. Ta je v tomto případě vždy čerstvá a tudíž i jasně červená, přičemž má tendenci ulpívat především na povrchu stolice a na řitním svěrači při vyprazdňovaní, takže ji můžeme zpravidla zpozorovat i na toaletním papíře při utírání. Podstatné je, že i když je při následném vyšetření přítomnost hemoroidů potvrzena, nemusí to nutně znamenat, že jsou právě ony zdrojem, respektive jediným zdrojem krvácení. Zdrojem může být klidně i jiná nemoc a proto by měl lékař provést komplexní vyšetření, které potvrdí, nebo naopak vyvrátí existenci jiné možné příčiny.

2. Rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva není co do četnosti až zase tak častou příčinou, avšak na druhou stranu je velmi nebezpečná. Její včasná diagnostika přitom může znamenat, že místo složité a vyčerpávající léčby, která nakonec bohužel ani nemusí mít dobrý konec, absolvujete jen jednoduchý a zcela velmi zákrok. Jde o to, že než dojde ke vzniku samotné rakoviny tlustého střeva, vytvoří se v pacientových střevech krvácející polyp (není tomu tak úplně ve všech případech, ale je to velmi časté). Tento polyp může předcházet vznik karcinomu i o několik let a je velmi snadno operovatelný v rámci kolonoskopie. Jinými slovy, včasná diagnostika může zamezit tomu, aby ke vzniku rakoviny tlustého střeva vůbec došlo. Krev v těchto případech bývá buď jasná, nebo se jedná o okultní krvácení. Na závěr pak dodejme, že tato nemoc je často spojena a doprovázena vyšším věkem, ztrátou chuti k jídlu, úbytkem tělesné hmotnosti, střídáním zácep a průjmů, obecnou přítomností nádorových onemocnění v rámci biologické rodiny, anémií a v neposlední řadě je častější u mužské části populace.

3. Žaludeční vředy a dvanáctníkové vředy

Oba dva typy vředů se mohou projevovat buď okultním krvácením, nebo tmavou natrávenou krví. Pro žaludeční vředy je typické, že způsobují bolest břicha a nevolnost poté co se pacient nají a pro dvanáctníkové vředy naopak to, že způsobují bolest břicha a nevolnost nalačno, přičemž po jídle tyto obtíže vymizí. Vředy jsou pro člověka nebezpečné v tom, že mohou prasknout (to se projeví prudkou nesnesitelnou bolestí břicha), čímž fakticky umožní, aby se obsah trávicího ústrojí dostal do dutiny břišní. Pokud tato situace nastane, jedná se o kritický stav, neboť může dojít k život ohrožující infekci dutiny břišní.

4. Onemocnění jícnu

Pakliže dojde v jícnu z nějakého důvodu ke krvácení, je pravděpodobné, že budeme krev i zvracet. Není to ale pravidlem a tak jako tak se část krve v nějakém množství dostane dále do trávicího ústrojí, kde bude natrávena, takže se nám ve stolici případně objeví ve své tmavé podobě. Nemocí, které mohou mít toto za následek je celá řada počínaje zánětem jícnu až po natržení sliznice způsobené extrémně silným kašlem, nebo zvracením.

5. Infekční zánět střev

Za předpokladu, že onemocníte infekčním zánětem střev, který vyvolal campylobacter, úplavice či salmonela, pak se u vás může objevit i krev ve stolici. S nimi je často spojena i celková nevolnost a slabost, horečka a v neposlední řadě také nesnesitelný průjem. Víte-li tedy o tom, že jste někde konzumovali potenciálně rizikové potraviny a objevily se u vás tyto příznaky nemoci, je dost možné, že právě infekční zánět střev je příčinou.

6. Autoimunitní onemocnění střev

Krev ve stolici může být také příznakem jednoho z autoimunitních střevních zánětů, mezi které patří třeba Crohnova choroba a celiakie napadající tenké střevo, nebo ulcerózní kolitida napadající tlusté střevo. U prvních dvou jmenovaných může být krev čerstvá a sytě rudá, ale také natrávená a zčernalá v závislosti na tom, v jaké části tenkého střeva ke krvácení dochází. U třetí jmenované pak bude krev čerstvá a červená, protože už se jedná o spodní část trávicího traktu. Všechny tyto nemoci jsou poměrně závažné a je nutná jejich léčba. Jejich dalšími průvodními příznaky je průjem, bolesti a křeče v břiše, horečka a občas i hlen ve stolici.

7. Divertikulóza, respektive divertikulitida

Divertikulóza je stav tlustého střeva, kdy se v jeho stěně vyskytuje příliš mnoho výchlipek (takzvaných divertiklů). Ty vznikají především na základě nezdravého stravovacího režimu s minimálním obsahem vlákniny. Pokud dojde k zanícení jednoho, či více divertiklů, pak vzniká divertikulitida. Vznik zánětu v divertiklu nemá vždy jasný spouštěč, ale může jím být kupříkladu nahromadění stolice v něm. Při zánětu nicméně může dojít k poškození stěny střeva a následnému krvácení.

8. Prolaps konečníku

Prolaps neboli výhřez konečníku je stav, kdy se část konečníku dostává přes svěrač ven z těla. Bolestivost a krvácivost (objevuje se čerstvá červená krev) do značné míry závisí na vážnosti prolapsu. Příčin jeho vzniku může být celá řada, ale v zásadě jsou vždy nějak spojeny s nadměrným vnitřním tlakem v dané oblasti a ochabnutím svalstva pánevního dna a okolí konečníku. Velmi typický je proto pro starší ženy po několikanásobném porodu a případně i po opakovaných chirurgických zákrocích gynekologického charakteru. Stejně tak se objevuje u lidí, které trápí vážné vnitřní hemoroidy, či chronická zácpa v důsledku usilovného a zdlouhavého tlačení při vyprazdňovaní. Fakticky jej může mít na svědomí ale i velký nádor, nebo polyp uvnitř konečníku.

9. Zvýšená krvácivost

Krev ve stolici se může vyskytovat i u osob, které mají na základě vrozené choroby, nebo kvůli podávaným medikamentům sníženou srážlivost krve. Tam kde by totiž plnohodnotně zasáhl systém srážení krve, dochází ke zvýšenému krvácení, které se pochopitelně může objevit i v rámci trávicího traktu. Nejčastější chorobou tohoto typu je pochopitelně dobře známá hemofilie. Co se týče léků, pak sem řadíme léky na ředění krve jako je Warfarin, Aspirin či Acylpirin. V závislosti na místě, kde k případnému krvácení dochází, bude krev buď čerstvá a světlá, nebo natrávená a tmavá. Dodejme pak ještě, že u této příčiny výskytu krve ve stolici nezřídka dochází i přítomnosti krve v moči.

10. Další příčiny

Nemocí, chorob a poškození, které mohou způsobit, že se nám objeví krev ve stolici, je daleko více, ale jsou už poměrně vzácné. Může se jednat o různé typy specifických zánětů, vznik některých útvarů uvnitř trávicího traktu a jejich následné poškození doprovázené krvácením a tak dále. Objevují se dokonce i případy, kdy se nikdy nepodaří zdroj krvácení odhalit.

Diagnostika a následná léčba

Zjištění krve ve stolici je možné buď pouhým pohledem, případně pomocí testu na okultní krvácení. Ve chvíli, kdy je krev ve stolici potvrzena, rozhodne lékař o dalším postupu směřujícím ke zjištění příčiny. K vyšetření tlustého střeva a konečníku slouží především kolonoskopie. K vyšetření tenkého střeva slouží především dvojbalonová enteroskopie a kapslová endoskopie. K vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku pak gastroskopie. V závislosti na zjištěné příčině se potom pochopitelně přistupuje ke konkrétnímu léčebnému postupu.